Założyciel

Biskup Andreas Morello urodził się w Argentynie w 1955 roku. Wstąpił do seminarium La Plata w 1974. W roku 1978 dołączył do seminarium w Econe. Z rąk arcybiskupa Lefebvre otrzymał wszystkie święcenia począwszy od tonsury. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1980. Rok później został mianowany rektorem seminarium w La Reja. Pełnił te funkcję do lutego 1989. Zdecydowanie sprzeciwił wyświęceniu na subdiakona jednego z seminarzystów, którego usunął z seminarium z powodu poważnych zastrzeżeń co do jego moralności. Jednak dzięki interwencji  prominentnych członków Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, seminarzysta ten, kontynuował swoje studia w USA i został wyświęcony.
Od księdza Morello, ze względu na jego niezłomną postawę i chęć działania w interesie dusz powierzonych opiece duszpasterskiej Bractwa Świętego Piusa X, zażądano, aby w ciągu 72 godzin opuścił swoje dotychczasowe miejsce posługi.
W 1990 roku ksiądz Morello, z błogosławieństwem biskupa Martineza, założył zgromadzenie Słudzy Jezusa i Maryi, jednoczące księży i przedseminarzystów. Kongregacja ta, zaadoptowała regułę świętego Ignacego z Loyoli, a jej członkowie prowadza życie na wzór życia monastycznego (na wzór benedyktynów). Słudzy Jezusa i Maryi, prześladowani przez media i władze polityczne, musieli sześciokrotnie zmieniać lokalizację klasztoru. 
Pomimo tego, pomimo ciężkich warunków klimatycznych i sytuacji finansowej, nigdy nie przestawali opierać się fali modernizmu. Wręcz przeciwnie. Od podstaw zbudowali w Argentynie klasztor Matki Bożej z Guadalupe.
Prowadzą również liczne misje na całym świecie.
W związku z koniecznością zapewnienia przetrwania katolickiego kapłaństwa i zdrowej, katolickiej doktryny, ksiądz Andreas Morello został konsekrowany na  biskupa 30 listopada 2006 roku przez Jego Ekscelencję księdza Biskupa Roberta Neville (biskup Guerard des Lauriers OP -> biskup Robert Fidelis McKenna OP -> biskup Robert Neville -> biskup Andreas Morello)